Moet een foto scherp zijn?

Scherpe foto!
SCHER-PE-FO-TO!

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 87% van de fotografen scherpte het belangrijkste aspect van ‘een goede foto’ vinden (u mag zelf het onderzoek vinden en doorsturen naar de reactie, zodat we deze wilde claim kunnen onderbouwen).

Hoe dan ook, voor veel fotografen is een scherpe foto enorm belangrijk. Voor de duidelijkheid moeten we eerst definiëren waar dan die scherpte in te vinden is.

1. goed geplaatste focus
2. optische scherpte
3. contrast scherpte
4. bewegings(on)scherpte

Om op een logische wijze deze lijst af te werken kijken we eerst naar beweginsonscherpte. Onscherpte ja, want dat is het gedeelte wat het meest opvalt. Fotografie werkt op de principe van gecontroleerde tijdsopname. Hoe langer de tijd duurt van de opname, hoe waziger het beeld wordt. Dit gegeven heeft absoluut invloed op onze scherpte beleving. Hierbij worden de positieve scherpte eigenschappen van het objectief teniet gedaan.
Zoals je hieronder kan zien is de train een waas geworden, ofwel onscherp.

Contrast scherpte is voortkomend uit harde contrasten in beeld. Ondanks dat het beeld optisch niet helemaal scherp is, krijg je door de harde contrasten beleving van een scherpe foto. Zo kan je zien dat die foto hieronder eigenlijk niet scherp is. Er is behoorlijk wat ruis en de scherptediepte veld is erg smal. Door het harde contrast ervaar je de foto echter niet als onscherp. Je krijgt nog steeds de detaillering mee en door de harde afscheidingen voelt de foto scherp en knisperig aan.

En in het volgende stuk over de plaatsing van focus gaan we eindelijk over de optische scherpte schrijven… poehoe, dat duurde even.

Optische scherpte gaat daadwerkelijk over hoeveel detaillering een objectief kan weergeven en of er verstorende lenseigenschappen meespelen zoals chromatische aberraties. Maar hoe scherp een objectief projecteert is een belangrijke punt en de reden waarom er zoveel prijs verschil zit tussen lage en hoge kwaliteit objectieven.

Een optisch onscherpe foto herken je doordat de randen van objecten zachtjes verlopen en je de echt fijne details van texturen bijvoorbeeld niet goed kan waarnemen. Onscherpe objectieven hebben vaak ook een wat doffer kleur en zwakkere contrast weergave.

Dus… voor iedereen helder?

Het belangrijkste vraag is uiteraard, moet het beeld ook echt scherp zijn en zo wel moet het dan over het hele beeld zijn. De plaatsing van de focus, dat war scherp in beeld is, is vaak juist belangrijker dan dat het beeld echt haarscherp is. Die onscherpte is een krachtige communicatie middel in je fotografische arsenaal. Door bewust om te gaan met waar je de scherpte plaatst (of juist zelfs helemaal weghaalt) leid je de blik naar je onderwerp of creëer je verbindingen in de foto die de kijker anders niet of moeilijk uit zichzelf zou maken. Het kan ook gebruikt worden om bepaalde sfeer te benadrukken of contrasten te vergroten. In sommige gevallen is het juist de jacht naar een bepaalde ‘onscherpte’ kenmerk in een objectief in plaats van de ultieme scherpte. Dit is echt afhankelijk van je doel en de eisen die aan de foto hangen. Ja, scherpte is ontzettend belangrijk, maar onscherpte ook. Het belangrijkste is om te weten hoe je scherpte ontstaat en dat je er bewust mee omgaat.

1 thought on “Moet een foto scherp zijn?

Leave a Comment